Το σύνθετο νταούλι Siasos drums®

(Αυτή η ανάρτηση μεταφέρθηκε εδώ από το παλιό μας blog. Αρχική ημερομηνία ανάρτησης 27/05/2012)

Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι το κάθε όργανο έχει τον δικό του ήχο που το χαρακτηρίζει και αυτή η μοναδική φωνή του κάθε οργάνου είναι που εν τέλει το κατατάσσει ποιοτικά. Στον χώρο των παραδοσιακών οργάνων και δη των κρουστών τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα από ότι με άλλα μουσικά όργανα που έχουν καθορισμένη και κοινώς αποδεκτή φωνή όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα δυτικά όργανα. Στα παραδοσιακά κρουστά ο ήχος καθορίζεται κάθε φορά από τον ίδιο τον οργανοπαίχτη του οποίου η αντίληψη έχει διαμορφωθεί από τα προσωπικά βιώματα, τα όσα του έχουν παραδοθεί από τις προηγούμενες γενιές καθώς και από την εξέλιξη της κοινωνίας με την οποία βρίσκεται σε αλληλεπίδραση. Έτσι, μπορεί να διατυπωθεί το ότι η παραδοσιακή φωνή ενός οργάνου διαφοροποιείται κοινωνικά, τοπικά και χρονικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαφορετικότητα των μακεδονίτικων και των ποντιακών νταουλιών που παρότι είναι στην ίδια κατηγορία μεγέθους ο ήχος τους είναι εντελώς διαφορετικός ώστε να ζυγιάζουν με τα αντίστοιχα όργανα κάθε φορά και να αποδίδουν το επιθυμητό ηχόχρωμα.

Στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης για τον ιδανικό ήχο στα όργανά μας έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη να παρακολουθούμε την εξέλιξη της παράδοσης και να προσαρμόζουμε την φωνή των κρουστών μας στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν κάθε φορά. Η διερεύνηση των ηχητικών αλλά και κατασκευαστικών απαιτήσεων ενός οργάνου είναι μία μακρά διαδικασία μελέτης, παρατήρησης, και προσωπικής συναναστροφής με παραδοσιακούς οργανοπαίχτες. Αποτέλεσμα αυτών είναι η δημιουργία παραδοσιακών κρουστών οργάνων με την επιθυμητή φωνή όπως αυτή ορίζεται από τους ίδιους τους παραδοσιακούς οργανοπαίχτες των οργάνων αυτών.

Η περίπτωση του Μεσολογγίτικου νταουλιού

Το Μεσολογγίτικο νταούλι συνδυάζει μια σειρά από παράγοντες τόσο ηχητικούς όσο και κατασκευαστικούς που ίσως το καθιστούν το πιο ιδιαίτερο παραδοσιακό κρουστό στην Ελλάδα. Συνοπτικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Μεσολογγίτικο νταούλι παίζεται αποκλειστικά σε ορισμένες μόνο περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και είναι από τα λίγα παραδοσιακά όργανα όπου στις μέρες μας ο οργανοπαίχτης είναι ακόμη ο οργανοποιός του οργάνου του και καλείται να το ζυγιάσει με μικρού μήκους ζουρνάδες (πίπιζες). Από κατασκευαστικής σκοπιάς το μεσολογγίτικο νταούλι έχει υποστεί διάφορες κατασκευαστικές παρεμβάσεις στα πλαίσια της εξέλιξής του, οι οποίες κινήθηκαν από την ανάγκη να απλοποιηθεί ο τρόπος κατασκευής του κάθε οργάνου αυξάνοντας παράλληλα την αξιοπιστία του, δηλαδή την διατήρηση της φωνής του κατά την διάρκεια του πανηγυριού. Έτσι συγκρίνοντας τα παλιά νταούλια με τα σύγχρονα παρατηρείται η ανάπτυξη νέων τεχνικών που α) μειώνουν τον χρόνο κατασκευής (υποκατάσταση του ξύλινου κόθρου με τρίτα υλικά πχ πλαστικό), β) διευκολύνουν την διαδικασία κουρδίσματος – τεντώματος των δερμάτων (υποκατάσταση του κουρδίσματος με σχοινί από κοχλιωτά συστήματα κουρδίσματος). Επιπλέον, η ανάγκη διατήρησης της φωνής του οργάνου κατά την διάρκεια του πανηγυριού καθώς και η δυνατότητα άμεσης αλλαγής των μεμβρανών σε περίπτωση αστοχίας οδήγησαν στην αντικατάσταση των ζωικών μεμβράνών από συνθετικές-βιομηχανοποιημένες μεμβράνες που εξ ορισμού δεν επηρρεάζονται από τις αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν συνδράμει στη διαμόρφωση της σημερινής φωνής των Μεσολογγίτικων νταουλιών η οποία είναι επόμενο να διαφέρει από παλιότερες καταγραφές. Στην πορεία της εξέλιξης του Μεσολογγίτικου νταουλιού οι αλλαγές δεν ήταν πάντα βελτιωτικές αλλά πολλές φορές αποτελούσαν αναπόφευκτες επιπτώσεις των κατασκευαστικών διαφοροποιήσεων που εισήχθησαν κατά τη πάροδο των χρόνων. Έτσι, στοιχεία όπως ο χαρακτηριστικός φυσικός ήχος των ζωικών μεμβρανών και η ζεστή αλλά στακάτη φωνή του ξύλινου οργάνου έχουν πια αλλάξει και μαζί με αυτά έχει διαμορφωθεί και η παραδοσιακή φωνή του οργάνου.

Η Συνεισφορά της Siasos drums®

Δεδομένης της εξέλιξης του Μεσολογγίτικου νταουλιού και με πλήρη γνώση της εξελικτικής του πορείας, αναπτύξαμε μία νέα παραλλαγή του εν λόγω οργάνου που συνδυάζει τα καλύτερα από τα χαρακτηριστικά των όσων κατασκευαστικών παραλλαγών έχουν εισαχθεί από τους ίδιους τους παραδοσιακούς μουσικούς. Έτσι ακολούθως παρουσιάζεται το σύνθετο νταούλι το οποίο προτείνουμε ως την φυσική συνέχεια της εξελικτικής πορείας του Μεσολογγίτικου νταουλιού, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της παραδοσιακής μας οργανοποιίας.

syntheto-ntaoyli

Με υπερηφάνεια λοιπόν εισαγάγουμε στην παραδοσιακή οργανοποιία τεχνικές και υλικά που μέχρι στιγμής δεν είναι διαδεδομένα στην κατασκευή παραδοσιακών κρουστών παρότι χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια στην οργανοποιία άλλων κρουστών οργάνων. Έτσι, το σύνθετο αυτό νταούλι είναι κατασκευασμένο από ένα φύλλο ξύλου Αμερικάνικης καρυδιάς και εσωτερικά φέρει στρώσεις υαλουφασμάτων εμποτισμένων με εποξική ρητίνη( fiberglass-epoxy resin). Η σύνθετη αυτή κατασκευή είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει ξανά το νταούλι το ξύλινο ζεστό ηχόχρωμα που είχε χαθεί με την χρησιμοποίηση τρίτων υλικών συνδυάζοντας το δυνατό και διαυγές χτύπημα που χαρακτηρίζει τα σύνθετα υλικά.

armatoma

Επίσης, το σχοινί που χρησιμοποιήθηκε για το αρμάτωμα του νταουλιού είναι σχοινί υψηλών επιδόσεων (dyneema) με πρακτικά μηδενική επιμήκυνση κατά τον εφελκυσμό του και χρησιμοποιήθηκε για να εξασφαλιστεί ότι το κούρδισμα του νταουλιού θα διατηρείται και ο οργανοπαίχτης δεν θα αναγκάζεται να κουρδίζει συχνά το νταούλι του – πράγμα που είναι ένα σύνηθες φαινόμενο για το Μεσολογγίτικο νταούλι που το κούρδισμά του είναι απαιτητικό και επίπονο.

inlay

Τέλος, επειδή πιστεύουμε ότι το κάθε όργανο πρέπει να είναι διαφορετικό και μοναδικό τόσο ηχητικά όσο και καλλιτεχνικά προσθέσαμε ένα σχέδιο στο νταούλι κάνοντας χρήση την τεχνική του marquetry.